Heemnoabers 99eu Vereniging van culturele en historische organisaties in het grensgebied van Niedergrafschaft Bentheim/Nederland nodigen u uit voor de “Historische grensoverschrijdende dag van de Heemnoabers 99eu”. Deze werd mogelijk gemaakt door het Interreg-programma Duitsland-Nederland en medegefinancierd door de Europese Unie.

Project nr. 42069. 0024

De voorzitter van de vereniging “Heemnoabers”, Tyme Bouwers (links) in gesprek met Fred Hamhuis, secretaris bij de historische vereniging Hardenberg. Foto: privé

Op de recente voorjaarsvergadering van de Heemnoabers 99eu in Hardenberg is unaniem besloten om ook nu de Coronaperiode voorbij is, als grensoverschrijdende vereniging verder te werken. Alle deelnemers aan de vergadering waren het erover eens dat de vereniging sinds haar bestaan veel heeft bijgedragen aan de verwerking van de heemkunde. Secretaris Fred Hamhuis van de gastvereniging “Historische Vereniging Hardenberg” gaf na het welkomstwoord een korte beschrijving van de activiteiten van zijn vereniging. Met ruim 1400 leden onderhoudt de Historische Vereniging Hardenberg Hardenberg een nieuw informatiecentrum met een leeszaal, een archief, een depot, een werkplaats, een kledingwinkel voor historische kleding, het museum met een wisselende vaste tentoonstelling en de oliemolen. Dit kan alleen bereikt worden door het vrijwilligerswerk van trouwe leden.

Tyme Bouwers, als voorzitter van de vereniging Heemnoaber 99eu van de heemkundekring Hoogstede Arkel e.V., opende vervolgens de bijeenkomst met de vraag: “Wat gaat er nu met ons gebeuren na Corona?”. Alle vertegenwoordigers van de deelnemende verenigingen waren duidelijk voor voortzetting van de al 23 jaar bestaande vereniging Heemnoaber 99eu. Besloten werd dat alle activiteiten van de verenigingen, zoals voorheen, aan de federatie moeten worden gemeld zodat ze op de website (Heemoabers99.eu/nl/) kunnen worden gepubliceerd. Uitnodigingen voor tentoonstellingen en publicaties zullen zoals voorheen worden verzonden.
Tyme Bouwers sprak zijn dank uit aan de in Gronau gevestigde Euregio. Hij zei dat de Euregio de vereniging vanaf het begin financieel heeft gesteund bij haar werk in het Duits-Nederlandse grensgebied, zoals zij dat ook nu weer doet.
Daarna volgde een rondleiding door alle gebouwen van de historische vereniging. De medewerkers van de afzonderlijke werkgroepen gaven uitleg en informatie. In de slotreflectie van de dag werd onder het genot van een hapje en een drankje veel nuttige informatie uitgewisseld.

Fotogallerij

(klik op de gallerij voor vergroting)

Videoverslag