Welkom op de website van de Bentheimer Groafschöppers en de Hollandse buren uit Drenthe, Twente en Salland.

Deze vereniging is opgericht in 1999 met als doelstelling om de bewoners uit de grensstreek met elkaar te laten kennismaken met name op historisch gebied. Vanaf die tijd komen de verenigingen twee keer per jaar om en om bij elkaar over de vloer. Jaarlijks maken wij een gezamenlijke busreis en bezoeken wij elkaars tentoonstellingen en exposities.

Doel en middelen.

Het verband heeft tot doel de kennis van de streek-geschiedenis in het grensgebied te bevorderen. Het stimuleert het verzamelen en het bewaren van oudheidkundige voorwerpen, het doen van historisch onderzoek en het instant houden van het dialect. Het ondersteunt het organiseren van exposities, bijeenkomsten, excursies en het uitgeven van publicaties. Zij wil samenwerken met alle organisaties in de regio, die deze doelstellingen eveneens ondersteunen.